Wychodzimy na krótki spacer – oczywiście  zgodnie z zasadami.