W ten jakże ważny dla nas wszystkich czas, uduchowieni, przepełnieni wiarą i radością zasiedliśmy do wspólnej Wieczerzy Wigilijnej. Przepięknie przystrojone stoły, roznoszący się dookoła zapach choinki i My wszyscy razem! Czy może być coś piękniejszego?

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych, którym serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za pamięć o naszych Podopiecznych.
Oprawę muzyczną Wigilii zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Dobrzelowie oraz młoda artystka Martynka Kruk.